Градът | 06 Октомври 2014, 10:43

Финансовата подкрепа от ЕС е обвързана с условия за реформиране на конкретни сектори