Градът | 15 Септември 2014

В процес на изпълнение е рехабилитация на уличното осветление в 14 общини

Обратно нагоре ↑