Градът | 07 Юли 2014, 11:21

Проектирането на градските пространства е аналогично на рисуването на портрет