Градът | 16 Юни 2014

Промените в Закона за обществените поръчки ще реабилитират доверието в процеса на възлагане

Всички законодателни промени, които направихме в икономическата сфера, са насочени към намаляване на административната тежест, облекчаване на бизнеса и създаване на по-добри условия за инвеститорите

Обратно нагоре ↑