Градът | 16 Юни 2014, 10:04

Спомените са останали, но сградата вече носи всички белези на съвременен музеен комплекс