Градът | 21 Декември 2013, 14:08

Продължаваме да инвестираме в България

Гъвкавост и бързина в отговор на нуждите на клиента са наша основна стратегия