Градът | 28 Октомври 2013, 09:34

Перспективни са културно-историческият, селски, балнео-, лечебен и СПА туризъм