Градът | 30 Септември 2013, 16:12

През тази учебна година ще се дипломира нашият випуск №100

В последните години се обръща малко внимание на проблемите на средното професионално образование