Градът | 30 Септември 2013, 16:00

Ако бизнесът иска специалисти, трябва да ги отгледа

Започваме да работим със студенти, стипендианти и стажанти от УАСГ още от 3 курс