Градът | 30 Септември 2013, 15:57

Повече практическа насоченост и умения за работа в екип

Добра практика от Западна Европа е да се подбират кадри още от студентската скамейка и да се подготвят в съответствие с конкретните нужди на бизнеса