Градът | 17 Септември 2013, 12:19

"Устойчив продукт" включва изследване на целия жизнен цикъл