Градът | 15 Юли 2013, 15:20

Модерните офиси и работната среда са водещи за развитие на аутсорсинг центровете

Предизвикателство е напасването на учебните програми на университетите към високите изисквания на бизнеса