Градът | 27 Май 2013, 13:27

Метростанциите са сложно архитектурно, строително и техническо съоръжение