Градът | 21 Януари 2013

Националното пространство - нашето общо наследство за бъдещето

Принципите на НКПР следва да се прилагат при разработването на всички стратегически и планови документи за регионално развитие и за пространствено планиране

Обратно нагоре ↑