Градът | 31 Октомври 2011, 03:36

Голямото предизвикателство е да не правим архитектура на всяка цена