Градът | 08 Септември 2011, 11:25

Изпълнителните агенции: Спазване на сроковете и ускорени темпове на работа