Градът | 08 Септември 2011, 11:53

Местната власт: Развитие на инфраструктурата, парковете, устройственото планиране