Градът | 15 Август 2011, 22:28

Проблемът със заемното финансиране е решим