Градът | 29 Юли 2020, 12:30

Заварени са 423,31 км тръби от общо 462,07 км от "Балкански поток"