Градът | 21 Юли 2020, 05:27

Започват обсъждания на проекта на Наредба за градската среда на Столична община