Светла Добрева | 13 Юни 2019, 08:21

Започват обществени обсъждания за бъдещия градски център на Велико Търново

На арх. Клаудио Нарди ще бъде възложен технически проект за Експо център на територията на бившите казарми