Светла Добрева | 14 Август 2019, 15:22

Започват нови прединвестиционни проучвания за водоснабдяване на Пловив от каскада "Въча"