Градът | 18 Август 2020, 05:38

Започнала е работа държавната приемателна комисия за първия етап от третата метролиния