Градът | 27 Октомври 2020, 14:42

Законопроектът за ВиК предвижда окрупняване на операторите