Николай Тодоров | 16 Май 2019, 09:59

Законодателство: Бързо отчуждаване на земи за техпаркове

Приети са промени в Закона за държавната собственост