Радостина Попова | 01 Септември 2019, 06:42

"Визия за София" представя дългосрочните цели за развитието на града

Форум “София: 2050” ще представи 24 дългосрочни и над 300 краткосрочни цели за София и крайградските територии