Светла Добрева | 09 Юли 2019, 15:41

Велико Търново инвестира 11 млн. лв. в проект за интегриран градски транспорт  

Предстои подписване на договор за безвъзмездно финансиране по ОПРР