Светла Добрева | 24 Август 2019, 08:36

В следващите 3 години в София стартират водни проекти за над 400 млн. лв. по ОПОС

Столичната община е изградила над 200 км нова канализация в последните 10 г.