Светла Добрева | 01 Октомври 2019, 08:06

UDF 2019: Стартира процес по регенерация на района около Централна гара София

Специализиран експертен съвет обсъжда Обемно-устройствено проучване и концепция за нов ПУП на зоната, южно от бул. „Мария Луиза“  

Свързани статии