Градът | 07 Октомври 2020, 16:44

Създават единен регистър по устройство на територията