Светла Добрева | 08 Януари 2020, 12:47

Свързват Небет тепе и Източната порта в общ туристически маршрут

Реставрацията и социализацията на археологическите обекти ще се финансира с 10 млн. лв. по ОПРР