Градът | 29 Ноември 2018, 17:24

Столична община договаря оползотворяване на RDF в новоизградена инсталация за 91 208 164 евро

Процедурата е във връзка с управлението на битовите отпадъци на територията на общината и представлява трета фаза на интегрирана система от съоръжения