Светла Добрева | 21 Ноември 2019, 11:33

Стартира процедура за модернизация на улично осветление в общините

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 8.2 млн. евро