Светла Добрева | 14 Октомври 2019, 17:28

Стартира инженеринг за цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП Златарево

Прогнозната стойност на поръчката е 19,8 млн. лв.