Градът | 06 Декември 2018, 10:23

Стартира благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“ във Варна

Проектът се финансира с 12 3447 400 лв. по ОП "Региони в растеж"