Николай Тодоров | 11 Април 2019, 09:02

Сръбският вицепремиер инспектира сложни съоръжения на "Евро Алианс Тунели"

С 3608 м тyнeл ,,Манайле‘‘ е най-дългият на Балканите