Николай Тодоров | 11 Април 2019

Сръбският вицепремиер инспектира сложни съоръжения на "Евро Алианс Тунели"

С 3608 м тyнeл ,,Манайле‘‘ е най-дългият на Балканите

Обратно нагоре ↑