Градът | 12 Юни 2021, 05:15

Софияплан започва поредица от публични дискусии в зоните за въздействие

Целта е да бъдат обсъдени конкретни мерки и дейности за развитието на зоните