Градът | 17 Ноември 2020, 05:27

Софияплан представи ключови планове и стратегии за развитието на града