Градът | 30 Юли 2020, 05:31

София вече има карта на местата за култура

На този етап тя показва около 100 културни пространства на открито