Мая Ковачева | 28 Февруари 2020, 13:47

София модернизира стари метровлакове за 5,5 млн. лева