Николай Тодоров | 24 Януари 2020, 06:49

София като Брюксел: Компактна малка столица с разнообразна градска структура