Светла Добрева | 04 Май 2020

Шест оферти за надзор при изграждането на тунела под Шипка

Индикативната стойност на поръчката е 6 243 600 лв. без ДДС

Обратно нагоре ↑