Светла Добрева | 09 Юни 2019, 08:00

Само два кандидата останаха в търга за модернизация на жп участък Оризово-Михайлово

ДЗЗД "Евро ЖП Инфраструктура" с предложена цена 217 млн. лв. и "Терна" АД - с оферта 268 млн. лв.