Светла Добрева | 10 Април 2020, 09:38

С цена от 132 млн. лв. „Геострой Лантания“ спечели търг по проект „Развитие на жп възел Пловдив“