Градът | 11 Януари 2019, 10:35

С 4 304 693 лв. довършват  реконструкцията на ПСОВ Правец