Градът | 25 Юли 2021, 05:32

Ревизираният План за възстановяване и устойчивост включва 11 нови проекта и 7 нови реформи за 12,6 млрд. лв