Мая Ковачева | 19 Март 2020, 14:18

Разрешава се временно спиране на проектите по ОПРР