Градът | 15 Февруари 2021, 05:35

“Работилница: Реките на София” представи идейни проекти за превръщане на две отсечки от Перловска и Владайска в парк