гл.ас. д-р Радостин Вазов, ВУЗФ | 27 Февруари 2019

Пътят от интелигентни градове към градове на знанието

Повече за градовете на знанието - на конференцията „Knowledge City – градове на бъдещето“, 28 февруари от 13:30 часа в Capital Fort, София.

Обратно нагоре ↑