Градът | 14 Октомври 2020, 10:10

Програма за София ще определи ключовите проекти за развитието на града

Проектите ще се реализират в следващия програмен период